Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến các nước tư bản phương Tây đưa nhau xâu xé Trung Quốc là ;A. Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, lại...
Hãy điền chữ  Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào [ ] trước câu trả lời sau.Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào [ ] trước câu trả lời sau.1. [ ] cuộc “ Chiến Tranh thuốc phiện “ (1840- 1842)...
Hãy nối mốc thời gian bên trái với thông tin ở bên phải cho phù hợp với nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.Hướng dẫn trả lời:Nối: 1-B ; 2-D ; 3-E ;...
Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.Hướng dẫn làm bài:Chủ nghĩa Tam dân bao gồm chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền và chủ nghĩa dân sinh. Nội dung của Chủ nghĩa Tam...
Hãy trình bày ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của cuộc Cách Mạng Tân Hợi(1911).Ý nghĩa:…Tính chất:…Hạn chế:…Hướng dẫn trả lời:Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, do những người trí thức cấp...
Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc từ năm 1840 đến năm 1911.Thời gianPhong tràoLãnh đạoKết quả1840-1842   1851-1864   Năm 1898   Cuối thế kỉ thứ XIX đầu thế kỉ XX   Năm 1911    Hướng...