Bài 11 – 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng


a)Phân lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra)Thiên nhiên ở đây đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.-Nền khí hậu nhiệt đới thể hiện ở nhiệt độ trung bình...
Từ Đông sang Tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt:a)Vùng biển và thềm lục địaVùng biển nước ta lớn gấp 3 lần diện tích đất liền. Độ nông-sâu,...
Thiên nhiên nước ta có 3 đai cao:a)Đai nhiệt đới gió mùa-Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới 600-700m, ở miền Nam lên đến độ cao 900-1000m.-Khí hậu nhiệt đới biểu hiện rõ...
a)Miền Bắc và Đông Bắc Bắc BộRanh giới phía tây-tây nam của miền dọc theo hữu ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây nam đồng bằng Bắc Bộ.Các đặc điểm cơ bản của miền núi là: đồi núi thấp...
Đề bàiNguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam?Lời giải chi tiếtNguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam là:- Hình...
Đề bàiQuan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Át lát Địa lí Việt Nam), nhận xét sựu thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây?Lời giải chi tiếtTừ Đông sang Tây, từ biển vào đất...
Đề bàiHãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó?Lời giải chi tiếtDựa vào Atlat trang 6-7, dẫn chứng về mối quan hệ giữa độ nông –sâu, rộng – hẹp...
Đề bàiHãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên?Lời giải chi...
Đề bàiQua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của hai địa điểm trên?Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiNêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?Lời giải chi tiếta) Phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra)Thiên nhiên ở đây đặc...
Đề bàiNêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây. Dẫn chứng về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi...
Đề bàiNguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?Lời giải chi tiếtNguyên nhân tạo nên sự...
Đề bàiDựa vào hình 12 và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi 3 miền địa lí tự nhiên và đặc trưng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu?Lời giải chi tiếtXác định phạm...
Đề bàiHãy lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi miền?Lời giải chi tiếtBảng các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế...
Đề bàiĐiền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:Lời giải chi tiết
Đề bàiHãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền?Lời giải chi tiết