Bài 11: Amoniac và muối Amoni


Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh amoniac tan nhiều trong nước.GiảiNạp đầy khí \(NH_3\) vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng ống cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua....
Có 5 bình đựng khí riêng biệt 5 chất khí: \({N_2},{O_2},N{H_3},C{l_2}\) và \(C{O_{{2 }}}\). Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khí \(N{H_3}\).GiảiCách 1: Dùng đũa thủy tinh nhúng vào lọ đựng dung dịch HCl và đưa bào...
 Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nó amoniac là một bazơ yếu?Giảia) Tính chất hóa học của \(N{H_3}\)Tính bazơ yếu:      \(N{H_3} + HCl \to NH_4Cl\) (bốc khói trắng)  \(Cu{(N{O_3})_2} +...
Dung dịch amoniac có thể hòa tan được \(Zn{(OH)_2}\) là doA. \(Zn{(OH)_2}\) là hiđoxit lưỡng tính.B. \(Zn{(OH)_2}\) là một bazơ ít tan.C. \(Zn{(OH)_2}\) có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như \(Cu{(OH)_2}\).D. \(N{H_3}\) là một hợp chất có...
 Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: GiảiKhí A là \(N{H_3}\)
Cho cân bằng hóa học sau: Cân bằng trên sẽ dịch chuyển theo chiều nào (có giải thích) khi:a) tăng nhiệt độb) hóa lỏng amoniac để tách amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứngc) giảm thể tích của hệ phản ứngGiải Theo...
Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó:A. thoát ra một chất khí màu lục nhạtB. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai,...
Người ta có thể sản xuất amoniac để điều chế ure bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên).Phản ứng điều chế \({H_2}\) và \(C{O_2}\) :...