Bài 11. Axit photphoric và muối photphat


A. Kiến thức trọng tâm:1. Photpho có độ âm điện nhỏ nên ở mức oxi hóa +5 nên H3PO4 khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit HNO3.2. Axit photphoric là chất tinh thể, trong suốt, không màu,...
Đề bàiViết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:a) BaO                  b) Ca(OH)2            c) K2CO3Lời giải chi tiết
Đề bàiNêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.Lời giải chi tiết- Những tính chất chung giống nhau:  Đều có...
Đề bàiPhương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:H3PO4 \( \rightleftarrows \) 3H+ + PO43-Khi thêm HCl vào dung dịch,A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.C. Cân bằng trên không...
Đề bàiLập các phương trình hóa học sau đây:a) H3PO4 + K2HPO4 →     1 mol      1 molb) H3PO4 + Ca(OH)2 →    1 mol      1 molc) H3PO4 + Ca(OH)2 →    2 mol       1 mold) H3PO4 + Ca(OH)2 →    2 mol       3 molPhương pháp giải - Xem chi tiếtCăn cứ...
Đề bàiĐể thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính số mol H3PO4: 0,050 x 0,50 =...