Bài 11. Bài luyện tập 2


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Chất được biểu diễn bằng công thức hóa họca) Đơn chất được cấu tạo từ một nguyên tố bao gồm kim loại hoặc phi kim.Ví dụ: S, Fe, Cu, C, …b) Hợp chất cấu tạo...
Đề bàiHãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào quy tắc hóa trị để xác định...
Đề bàiCho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3.Hãy chọn công thức...
Đề bàiTheo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O­3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:A....
Đề bàiLập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm kali K, bari Ba, nhôm Al lần lượt liên kết với:a) Cl.b) Nhóm (SO4).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào quy...