Bài 11: Bản vẽ xây dựng


Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.Trả lời:Các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà: các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.
Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì?Trả lời:Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí...
Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ nhà là gì?Trả lời:Mặt bằng:- Hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng đi ngang qua cửa sổ.- Tác dụng: Thể...