Bài 11. Biểu diễn ren


Ren dùng để làm gì? Hướng dẫn trả lời Ren dùng để ghép nối hay truyền lực,ren dùng đẻ lắp ghép các chi tiết máy lại với nhau.
Kể một số chi tiết có ren mà em biết? Hướng dẫn trả lờiMột só ren Đuôi bóng đèn Ghế xoay Đinh vít Côn xe đạp Đai ốc Cổ trai Đui đèn...
Quy ước về ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào? Hướng dẫn trả lờiRen trục- Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren- Vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.Ren lỗ- Đường đỉnh ren nằm trong đường...