Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố côn…


Đề bàiDựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ các yếu tố đầu vào của phát triển và phân bố công nghiệp.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ các yếu tố đầu ra của phát triển và phân bố công nghiệp.Lời giải chi tiết
Đề bàiEm hãy hoàn chỉnh đoạn viết sau đây:Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng lớn như: ………………… Điều này đã...