Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố côn…


II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI1. Dân cư và lao độngNước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên, thị hiếu cũng có nhiều thay đổi, vì thế thị trường trong nước ngày càng được chú...
I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊNTài nguyên thiên nhiên của nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. Các nguồn tài nguyên có trữ lượng...
Đề bàiDựa vào bản đồ Địa chất – khoáng sản (trong Atlat Địa lí Việt Nam) hoặc bản đồ Địa lí Tự nhiên Việt Nam và kiến thức đã học, nêu nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài...
Đề bàiViệc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?Lời giải chi tiếtÝ nghĩa của việc cải thiện hệ thống đường giao thông nào đối với phát triển công...
Đề bàiThị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?Lời giải chi tiếtCông nghiệp chỉ có thể phát triển khi chiếm lĩnh được thị trường.- Thị trường trong và ngoài nước mở rộng, hàng hóa...
Đề bàiHãy sắp  xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công...
Đề bàiHãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.Lời giải chi tiết- Ngành nông, ngư nghiệp cung cấp các sản phẩm là nguyên liệu cho...