Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX


Khoanh tròn chữ cái in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1.Lí do quan trọng nhất khiến Đông Nam Á trở thành đối tượng của thực dân phương Tây đẩy mạng xâm lược là:Có vị trí chiến lược quan trọng...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước các câu sau[ ] Mĩ là nước đi đầu trong cuộc xâm lược thuộc địa ở Đông Nam Á[ ] Trong cuộc đấu tranh chống xâm lược...
Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định những sự kiện sau đây xảy ra ở nước nào.Sự kiện lịch sửIn-đô-nê-xi-aPhi-lip-pinLàoCam-phu-chiaViệt NamTừ năm 1863 đến năm 1866, một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dưới...
Hãy trình bày nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX và nêu nhận xét.- Nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở...
Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á giai đoạn này đều thất bại?Hướng dẫn làm bài:- Thiếu tổ chức, hoạt động phân tán, chưa kết hợp thành phong trào chung trong...