Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm


Đề bàiÂm sắc là gì?Lời giải chi tiếtÂm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiChọn câu đúng.Độ cao của âmA. là một đặc trưng vật lí của âm.B. là một đặc trưng sinh lí của âm.C. vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.D. là tần số của...
Đề bàiChọn câu đúng.Âm sắc là A. màu sắc của âm.B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.C. một đặc trưng sinh lí của âm.D. một đặc trưng vật lí của âm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtBa...
Đề bàiChọn câu đúng.Độ to của âm gắn liền vớiA. cường độ âm.B. biên độ dao động của âm.C. Mức cường độ âm.D. tần số âm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐộ to của âm là đặc trưng liên quan...
1. Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.2. Độ cao của âm là đặc trưng liên quan đến tần số của âm. Âm  càng cao khi tần số càng lớn.3. Độ to của âm là...
Đề bàiHãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.Lời giải chi tiếtNhững đặc trưng sinh lí của âm: Độ cao, độ to, âm sắc.
Đề bàiĐộ cao của âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?Lời giải chi tiếtĐộ cao âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiĐộ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?Lời giải chi tiếtĐộ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí là mức cường độ âm.