Bài 11. Đặc trưng sinh lý của âm


11.1.  Hãy chọn phát biểu đúng.Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau vềA. Độ cao                 B. độ to.              C. Âm...
11.8.  Hãy chọn phát biểu đúng.Để có thể làm cho tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,... người ta phải thay đổiA. độ cao.                    ...