Bài 11. Dao động cưỡng bức – cộng hưởng


Bài 1. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộcA. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.C. Tần số ngoại lực tuần hoàn...
Bài 2. Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách \(8m\) lại có mộ cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là \(1,5\) s. Xe chạy với vận tốc nào...