Bài 11. Hình thoi


1. Định nghĩa:Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.Hình thoi cũng là một hình bình hành.ABCD là hình thoi ⇔ ABCD là tứ giác có AB = BC = CD = DA.2. Tính chất:Hình thoi có tất...
Đề bàiChứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình bình hành. Lời giải chi tiếtABCD có các cặp cạnh đối bằng nhau ⇒ ABCD là hình bình hành
Đề bàiHãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3. Lời giải chi tiếtDấu hiệu nhận biết 3: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi ABCD là hình bình hành ⇒ O là trung điểm AC...
Đề bàiTìm các hình thoi trên hình 102.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Dấu hiệu nhận biết hình thoi:+) Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.+) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau...
Đề bàiHai đường chéo của một hình thoi bằng \(8cm\) và \(10cm\). Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:(A) \(6cm\);                     (B) \(\sqrt {41} cm\)(C)...
Đề bàiChứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng dấu hiệu nhận biết hình thoi: Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là...
Đề bàiChứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Tính chất đường trung bình của tam giác.+) Tính chất...
Đề bàiChứng minh rằng:a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +)...
Đề bài Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị...