Bài 11. Hô hấp ở thực vật


Đề bàiHô hấp là gì và vai trò của nó như thế nào?Lời giải chi tiếtHô hấp và vai trò của nó:*  Hô hấp là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đồng thời...
Đề bàiNêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật.Lời giải chi tiếtCác giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm tắt như sau:* Giai đoạn 1: Đường phân xảy ra ở...
Đề bàiRQ là gì và ý nghĩa của nó?Lời giải chi tiết*   Hệ số hô hấp (RQ): Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử C02 thải ra và số phân tử 02 lấy vào khi hô...
Đề bàiHãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.Lời giải chi tiếtSự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật:*  Nếu có 02 : Hô hấp...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?A. Chu trình Crep. B. Chuỗi chuyền electrôn.C. Đường phân.D. Tống hợp Axetyl-CoA.E. Khử axit piruvic thành axit lactic.  Lời giải...