Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng


Bài 11.1. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.A. Chỉ cần dùng một cái cânB. Chỉ cần dùng một cái lực kế.C. Chỉ...
Bài 11.2. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.Trả lời:Đề đã cho: m =397g = 0,397kg; V =320cm3 =0,00032m3Khối lượng...
Bài 11.3. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.a) Tính thể tích của 1 tấn cátb) Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.Hướng dẫnĐề đã cho: \({V_1} = 10l = 10{\rm{ }}d{m^3} = 0,01{m^3};\) \({m_1} = 15kg\)a)...
Bài 11.4. 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.Trả lờiTóm tắt: V = 900cm3 = 0,0009 m3; m = 1kg => D...
Bài 11.5 Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.Trả lờiThể tích phần gạch trong mỗi viên...
Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.Trả lời:Đánh dấu mức cát bị lèn chặt trong bìnhĐưa cát lên cân được khối lượng m1Đổ cát ra, đưa bình lên cân được khối lượng m2Đổ một...
Bài 11. 7. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?A. 2.700kg.                                 B. 2.700N.            C. 2.700kg/m3.      ...
Bài 11.8. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảngA. 12.000kg.                                         B. 12.000N C. 12.000kg/m3               ...
Bài 11.9. Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảngA. 12,8cm3                                          ...
Bài 11.10 Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảngA. 1,6N.                                    ...
Bài 11.11. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm.B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng...
Bài 11.12. Cho biết 1kg nước có thế tích 1 lít còn 1 kg dầu hỏa có thể tích \({5 \over 4}\) lít.Phát biểu nào sau đây là đúng?A. 1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa.B. 1...
Bài 11.13. Một học sinh định xác định khối lượng riêng D của ngô bằng phương pháp sau:-  Đong một ca ngô đầy ngang miệng ca, rồi dùng cân đo khối lượng m của ngô.-  Đổ đầy một ca nước...
Bài 11.14*. Trong phòng thí nghiệm người ta xác định chính xác khối lượng riêng của vật rắn bằng cân Rô-béc-van và một loại bình đặc biệt đã được mô tả trong bài tập 5.17*.Thực hiện ba lần cân:- Lần...
Trò chơi ô chữHàng ngang1. Đơn vị lực.2. Khối lượng của một đơn vị thể tích một chất.3. Lực hút mà Trái Đất tác dụng lên vật.4. Dụng cụ dùng để đo khối lượng.5. Đơn vị khối lượng.6. Vật có...