Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng


1. Khối lượng riêng- Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:D= m/V.Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.2. Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng của...
Đề bàiHãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một.B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó...
Đề bàiHãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.- Đơn...
Đề bàiHãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng:Lời giải chi tiết
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: Phương pháp giải - Xem chi tiết- Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.- Đơn vị của trọng lượng...
Đề bàiHãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.Dụng cụ đó gồm:- Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi chỉ buộc vào quả cân.-...
Đề bàiHãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể...
Đề bàiMỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào \(0,5 l\) nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một...