Bài 11. Lâm nghiệp và thủy sản


Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động chính nào?Trả lời:Những hoạt động chính ngành lâm nghiệp: trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác.
Dựa vào bảng số liệu diện tích rừng nước ta sau đây, em hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống (..)Năm1980199520042009Tổng diện tích rừng (triệu ha)10,69,312,113,2- Từ năm 1980 đến năm 1995, diện tích rừng ……… do ………- Từ...
Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy so sánh sản lượng thủy sản nước ta năm 2009 với năm 1990:(Đơn vị: nghìn tấn)Năm199020052009Thủy sản khai thác72918562277.7Thủy sản nuôi trồng16210032569,6- Thủy sản khai thác (tăng mấy lần):- Thủy sản nuôi...
Em hãy hoàn thành bảng sau:NgànhVùng phân bố chủ yếuLâm nghiệp Thủy sản Trả lời:NgànhVùng phân bố chủ yếuLâm nghiệpMiền núi và trung duThủy sảnVùng ven biển và nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng
Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp:Trả lời: