Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo


Bài tập 1: Theo em, thế nào là lao động tự giác và sáng tạo?Trả lời - Lao động tự giác: là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài-  Lao động sáng tao:...
Bài tập 2: Hãy nêu một số biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong lao động?Trả lời Một số biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong lao động:+ Tự giác học tập, làm việc.+ Thực hiện tốt các...
Bài tập 3: Lao động tự giác và sáng tạo có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.Trả lời Lao động tự giác và sáng tạo có ý nghĩa tiếp thu kiến thức...
Bài tập 4: Học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người biết lao động tự giác và sáng tạo?Trả lời + học sinh cần phải có kế hoạch trong mọi hành động + Tự giác, không để nhắc nhở+...
Bài tập 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện lao động tự giác và sáng tạo?A. Làm theo ý mình, không cần theo đúng quy trình sản xuất,B. Làm việc hết mình và luôn tìm tòi cải tiến nâng...
Bài tập 10: Hôm nay trả bài kiểm tra môn Văn, Dung bị điểm kém. Dung bị bố phạt, không biết làm thế nào. về đến nhà, thấy bố đang lau cửa kính. Dung nảy ra một sáng kiến với mục...
Bài tập 8: Chị Phan Thị Quế Giang, Tổ trưởng tổ sản xuất chả giò ăn liền của Công ti Vissan có sáng kiến thật hấp dẫn: Cải tiến quy trình chế biến sản phẩm để bảo quản được lâu...
Bài tập 9: Mới là học sinh lớp 9 nhưng Dương Đăng Trúc Khuyên (Trường Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh) đã gây sự chú ý cho nhiều người bời phần mềm giải mã ngôn ngữ @: v2V. Tinh...
Niềm say mê học tập tự giác và sáng tạo của của Kỳ Anh thể hiện như thế nào? Trả lờiNiềm say mê học tập tự giác và sáng tạo của của Kỳ Anh được thể hiện ở việc Kỳ Anh băn...
Em học tập ở Kỳ Anh điều gì? Trả lờiQua câu truyện về bạn Kỳ Anh, em đã học tập được tinh thần tự giác, sáng tạo, kiên trì, khả năng tư duy, và tinh thần vượt qua khó khăn. Là học...