Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen


Đề bàiDưới dây là kết quả thí nghiệm lai ruồi giấm của Moogan. Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P tới F2.Lời giải chi tiếtPt/c: ♀ thân xám, cánh dài ×...
Đề bàiLàm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?Lời giải chi tiếtSử dụng phép lai phân tích ta có thể xác định 2 gen nào đó là phân li...
Đề bàiCó thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?Lời giải chi tiếtĐể xác định tần sổ hoán vị gen, người ta lại...
Đề bàiRuồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết?Lời giải chi tiếtCác gen quy định tính trạng này nằm trên cùng một nhiễm sắc thể được...
Đề bàiLàm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?Lời giải chi tiếtChỉ có thể biết được hai gen nào đó có tần số hoán vị gen...