Bài 11: Luyện tập chương 1 – Hóa học 8


Viết sơ đồ công thức các hợp chất sau:H2S, PH3, CO2, SO3Giải 
Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4) và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau:X2(SO4)3 ; H3Y.Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất...
Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Na, Cu(II) và Al lần lượt liên kết với:a)Brom Br(I).b) Lưu huỳnh S(II).Giảia) NaBr, phân tử khối bằng: 23 + 80 =...
Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Ag(I), Mg, Zn và Fe(III) lần lượt liên kết với:a)Nhóm (NO3).b)Nhóm (PO4).Giảia) AgNO3, phân tử khối bằng: 108 + 14 + 3...
Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau:AICl4 ; AlNO3 ; Al2O3 ; AlS ; Al3(SO4)2 ; Al(OH)2 ; Al2(PO4)3.Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng và s có hoá trị...
Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17.a)Tính số p và số e có trong nguyên tử.b)Viết tên, kí...
Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III với nguyên tố oxi, trong đó T chiếm 53% về khối lượng.a) Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố T.b) Viết công thức hoá học và tính phân...
Hợp chất A tạo bởi hiđro và nhóm nguyên tử (XOY) hoá trị III. Biết rằng phân tử A nặng bằng phân tử H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A.a)Xác định chỉ số y và...