Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu


Đề bàiĐiền các dấu “+”, “-“ thích hợp vào ô trống:Dấu của aDấu của bDấu của a. bDấu của a. b2++  +-  -+  --   Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc:Tích của hai số nguyên trái dấu là 1 số âmTích của hai...
Đề bàiTính:a) (-25). 8;                         b) 18. (-15);         c) (-1500). (-100);              d) (-13)2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTích của hai số nguyên cùng dấu...
Đề bài Điền số vào ô trống cho đúng:a-1513 9 b6 -7 -8ab -3928-368 Lời giải chi tiết a-1513-49-1 b6-3-7-4-8 ab-90-3928-368
Đề bàiBiết rằng 32  = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?Lời giải chi tiếtCòn số -3  vì:  (-3)2 = (-3). (-3) = 3.3 =  9.
Đề bàiCho x ∈ Z, so sánh: (-5). x  với 0.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa cần xét các trường hợp xảy ra với x, vì chưa biết x âm hay dương hay bằng 0Lời giải chi tiếtNếu x...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túi.Dùng máy tính bỏ túi để tính:a) (-1346). 17;       b) 39. (-152);             c) (-1909). (-75).Lời giải chi tiếta) (-1346). 17 = - 23052;b) 39. (-152) = - 5928;c) (-1909). (-75) = 143175.
A. Tóm tắt kiến thức:1. Ta đã biết cách nhân hai số tự nhiên. Vì số dương cũng là số tự nhiên nên cách nhân hai số dương chính là cách nhân hai số tự nhiên.2. Quy tắc nhân hai...
Đề bàiCho a là một số nguyên dương. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:a) Tích a. b là một số nguyên dương?b) Tích a. b là một số nguyên âm?Lời giải chi tiếta) a là một...
Đề bàiTínha) 12. 3;b) 5. 120.Lời giải chi tiếta) 12. 3 = 36b) 5. 120 = 600 
Đề bàiTính:a) \((+3). (+9)\);                     b) \((-3). 7\);                  c) \(13. (-5)\);                         d) \((-150). (-4)\);                  e) \((+7). (-5)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc:- Nhân hai số nguyên dương: ta nhân như hai...
Đề bàiTính \(27. (-5)\). Từ đó suy ra các kết quả:\((+27). (+5)\);                    \((-27). (+5)\)                \((-27). (-5) \)                      \( (+5). (-27)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân...
Đề bàiCho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:a) a. b là một số nguyên dương?b) a. b là một số nguyên âm?Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú...
Đề bài Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10,...
Đề bàiSo sánh:a) (-7). (-5) với 0;                      b) (-17). 5 với (-5). (-2);c) (+19). (+6) với (-17). (-10).Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú ý:+) Tích của 2 số nguyên khác dấu thì kết quả là 1 số nguyên âm.+)...
Đề bài Giá trị của biểu thức (x – 2). (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:A. 9;             B. -9;       ...