Bài 11: Những chuyển biến về xã hội


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Sản xuất phát triển làm cho xã hội có chuyển biến là:A. Các chiềng, chạ hay làng, bản có nhiều hom trước, dần hình...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau1. Sản xuất phát triển, sự phân công lao động là rất cần thiết. Vào thời kì đầu dựng nước Văn Lang đã...
Bài tập 3. Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp.Trả lời   Văn hóa Đông Sơn - Thanh Hóa - Bắc bộ và Bắc Trung Bộ - Văn LangVăn hóa Sa Huỳnh - Quảng Ngãi -...
Bài tập 4. Vì sao khi sản xuất phát triển cần có sự phân công lao động trong xã hội?Trả lời  -  Sản xuất phát triển, nghề nông trồng lúa nước ra đời. Tuy nhiên, để trồng được lúa nước phải...
Bài tập 5. Cùng với sự phát triển của sản xuất và phân công lao động ở buổi đầu thời đại dựng nước Văn Lang, xã hội có những thay đổi ra sao?Trả lời  Cùng với sự phát triển của sản...
Bài tập 6. Em hiểu thế nào là theo chế độ phụ hệ? Tại sao chế độ phụ hệ lại thay thế cho chế độ mẫu hệ?Trả lời  -  Chế độ phụ hệ là chế độ mà người cha làm chủ...
Bài tập 7. Hiện tượng nhiều ngôi mộ thời kì Văn Lang không có gì chôn theo, nhưng lại có vài ngôi mộ được chôn theo nhiều công cụ và đồ trang sức chứng tỏ điều gì?Trả lời   -       Thể hiện...