Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược …


Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì?Trả lời:Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục...
Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.Trả lời: Nhân vậtSự kiện Đại nguyên soái Trương ĐịnhPhất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp...
Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian. GỢI Ý LÀM BÀI