Bài 11. Peptit và protein


Đề bàiHợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.Phương pháp giải - Xem chi tiếtPetptit được cấu tạo từ các α-amino axit liên kết với nhau bởi liên kết peptitLời giải chi tiếtĐáp án B
Đề bàiThuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?A. NaOH;B. AgNO3/NH3; C. Cu(OH)2; D. HNO3.Lời giải chi tiếtĐáp án C
Đề bàiPeptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripeptit?Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viết tắt là...
Đề bàiPhân biệt các khái niệm:a) Peptit và protein.b) Protein đơn giản và protein phức tạp.Lời giải chi tiếta) Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên...
Đề bàiXác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).Lời giải chi tiếtPhân tử khối của hemoglobin: \(\frac{56.100}{0,4}\) = 14 000.
Đề bàiKhi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là...