Bài 11. Phân bón hóa học


Đề bàiCó những loại phân bón hóa học: \({(N{H_4})_2}S{O_4},{\rm{ }}C{a_3}{(P{O_4})_2},{\rm{ }}Ca{({H_2}P{O_4})_2},\)\({\rm{ }}{(N{H_4})_2}HP{O_4},{\rm{ }}KN{O_3}.\)a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân...
Đề bàiCó 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiMột người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau.a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.c) Tính khối lượng của...