Bài 11. Pin và acquy


 Hãy giải thích sự xuất hiện hiệu điện thể điện hóa trong trường hợp kẽm nhúng vào dung dịch ZnSO4.GiảiPha ZnSO4 vào nước, ZnSO4 bị phân li thành 2 loại ion:\(ZnS{O_4} \to Z{n^{2 + }} + S{O_4}^{2 - }\)Khi nhúng...
 Chọn phát biểu đúngTrong nguồn điện hoá học (pin, acquy) có sự chuyển hoáA. từ nội năng thành điện năng.B. từ cơ năng thành điện năngC. từ hoá năng thành điện năng.D. từ quang năng thành điện năng.GiảiC là phát biểu...
Chọn phát biểu đúng.Pin là nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân. Hai điện cực đóA. một cực là vật dẫn điện, cực kia là vật cách điệnB. đều là vật...