Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. Quang hợp tạo ra 90 - 95% chất khô trong cây.-       Tăng năng suất cây trồng bằng cách:+ Tăng diện tích bộ lá, tăng cường độ quang...
Đề bàiTại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng?Lời giải chi tiếtLá là cơ quan quang hợp. Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền...
Đề bàiTại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?Lời giải chi tiếtVì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.
Đề bàiPhân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?Lời giải chi tiếtNăng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.Năng...
Đề bàiNêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua  sự điều khiển của quang hợp?Lời giải chi tiếtCung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.