Bài 11: Quy luật phân li


Đề bàiMenđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Phát biểu nội dung quy luật phân li.Lời giải chi tiết-     Giải thích: F1 đều tính trạng trội và tính trạng lặn lại xuất hiện ở...
Đề bàiGiải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li.Lời giải chi tiết-      Mỗi bên P cho một loại giao tử mang gen A hoặc a, qua thụ tinh hình thành F1 có KG Aa. Do sự...
Đề bàiỞ cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng.a) Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau thì kết quả ở F1 và F2 sẽ như thế...
Đề bàiKhi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám...
Đề bàiMàu lông ở trâu do 1 gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất một nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai một nghé đen (4). Con...
Đề bàiỞ đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Hãy chọn phương án...