Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ


Đề bàiBộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?Lời giải chi tiết-    Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.-    Rễ...
Đề bàiChỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây. Lời giải chi tiếtNước và muối khoáng hòa tan trong đất được lông hút hấp thu vào. Sau đó nước và muối...
Đề bàiVì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?Lời giải chi tiếtRễ cây thường ăn sâu, lan rộng để tìm kiếm nguồn nước và muối khoáng ở sâu trong lòng đất và rộng...
Tất cả các cây đều cần nước.Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.Nhu cầu nước và muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây,...
Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút. Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.Các yếu tố bên ngoài...
Đề bài- Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì- Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.Lời giải chi tiết- Bạn Minh làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước- Dự đoán...
Đề bài- Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?- Hãy kể tên những cây cần nhiều nước, những cây cần ít nước?- Vì sao cung cấp đủ nước,...
Đề bài- Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì?- Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với...
Đề bàiTrao đổi thảo luận:- Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể?- Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?- Hãy lấy ví...
Đề bàiNêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.Lời giải chi tiết*   Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ...
Đề bàiCó thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng? Lời giải chi tiếtBố trí thí nghiệm làm thí nghiệm chứng minh cây cần nước.Trồng 2 cây cái vào 2 chậu đất A và...
Đề bàiTheo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?Lời giải chi tiếtCây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị...
Đề bàiHãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được ……….hấp thụ, chuyển qua …….tới ………- Rễ mang các ………....
Đề bàiTrao đổi thảo luận:Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.Lời giải chi tiết- Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất...