BÀI 11. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG


Dựa vào kiến thức đã học, hãy  so sánh đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam bằn cách hoàn thành bảng sau:Tiêu chíPhần lãnh thổ phía BắcPhần lãnh thổ phía NamGiốngnhau    KhácnhauKhíhậu            Trả lời: Tiêu...
Giải thích rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân hoá của thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam.Trả lời:Do càng vào phía Nam mức độ ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc càng giảm dần và càng vào...
Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau để thấy được sự phân hóa của thiên nhiên theo Đông-Tây: Các dải tự nhiênNhững biểu hiện cụ thếVùng biển và thềm lục địa     Vùng đồng bằng ven biển     Trả lời: Các dải tự...
Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa thiên nhiên vùng đồi núi Đông Bắc và thiên nhiên vùng đồi núi Tây Bắc.Trả lời:Sự khác biệt giữa thiên nhiên vùng đồi Đông Bắc và thiên nhiên vùng đồi...
Tại sao nói: Thiên nhiên vùng Đông Trường Sơn với Tây Nguyên có sự đối lập Giải thích nguyên nhân của sự đối lập đó.Trả lời:Thiên nhiên vùng Đông Trường Sơn với Tây Nguyên có sự đối lập do tác động...