Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng


Đề bàiDựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng vì có sự phân...
Đề bàiLựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:Lời giải...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu phần “Câu hỏi và bài tập” trang 50 trong SGK Địa lí 12, em hãy nhận xét chế độ nhiệt và chế độ mưa ở 2 địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ...