Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét


II. Nội dung thực hànhC1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA =.....Lời giải:Công thức: FA = dVC2 (trang 41 SGK Vật Lý 8): Thể tích V của vật được tính thế nào?V...