Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề…


Đề bàiQuan sát hình 1, em hãy:- Tô màu vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ lục địa, tô màu xanh vào diện tích mà em cho là thể hiện tỉ lệ đại dương.- Dựa vào...
Đề bàiQuan sát hình 29 trong SGK, đối chiếu với hình 2:- Em hãy điền vào chỗ chấm (...) tên của các bộ phận: Thềm lục địa, sườn lục địa, rìa lục địa- Nêu độ sâu của:Thềm lục địa........... Sườn lục...
Đề bàiDựa vào diện tích đã thể hiện trên bản đồ ở hình 3 (trang 18), em hãy điền tiếp tên các lục địa vào chỗ chấm (...) và cho biết:- Lục địa nào có diện tích lớn nhất?Lục địa...
Đề bàiDựa vào số liệu về diện tích các đại dương trên thế giới trong SGK (trang 35), em hãy:- Điền tiếp tên các đại dương vào chỗ chấm (...) ở biểu đồ của hình 4 cho đúng.- Đại dương...