Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề…


Đề bài Hãy quan sát hình 28 và cho biết:- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.Lời giải...
Đề bàiQuan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:Đất nổi trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km2)Lục địa Á-ÂuLục địa PhiLục địa Bắc MĩLục địa Nam MĩLục địa Nam CựcLục...
Đề bàiHãy quan sát hình 29 và cho biết:-    Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?-    Nêu độ sâu của từng bộ phận.Lời giải chi tiết- Rìa lục địa gồm có thềm lục địa và sườn lục địa.- Độ...
Đề bàiDựa vào bảng ở trang 35, cho biết:Các đại dương trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km2)Thái Bình DươngĐại Tây DươngẤn Độ DươngBắc Băng Dươn179,693,474,913,1-    Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt...