Bài 11: Thực hành: Sự phân bố của các lục địa và đại dương trên trên bề mặt Trái Đất


Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối chiếu với hình 11-3, hãy cho biết - Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương- Giải thích vì sao...
Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các lục địa trên Trái Đất.   Trả lời:
Quan sát hai hình 11-1 và 11-2, hãy nói rõ những ưu điểm của hình 11-1 so với hình 11-2 trong việc thể hiện tỉ lệ lục địa và đại dương trên Trái Đất.Trả lời:- Dễ quan sát, dễ tưởng...
Quan sát hình 11-5 và đối chiếu với hình 11-4, hãy điền vào bảng thống kê tên và diện tích của các đại dương. Trả lời: