Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


a) Tính chất giao hoán \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}.\)b) Tính chất kết hợp: \(\left (\frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right ).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.(\frac{c}{d}.\frac{p}{q})\).c) Nhân với số 1: \(\frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\).d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.                         \(\frac{a}{b}.\left (\frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right...
Đề bàiTrong hai câu sau đây, câu nào đúng?Câu thứ nhất: Để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu.Câu thứ hai: Tích của hai phân số bất kì là một phân sốcó...
Đề bàiĐiền các số thích hợp vào bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)Tính chất cơ bản của phép nhân phân...
Đề bàiHoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể):Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)Tính chất cơ...
Đề bàiTính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:  \(A=\frac{7}{19}.\frac{8}{11}+\frac{7}{19}.\frac{3}{11}+\frac{12}{19}\) ;  \(B= \frac{5}{9}.\frac{7}{13}+\frac{5}{9}.\frac{9}{13}-\frac{5}{9}.\frac{3}{13}\) ;  \(C=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\left (\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12} \right )\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}...
Đề bàiTính giá trị các biểu thức sau:   \(A=a.\frac{1}{2} +a.\frac{1}{3}-a.\frac{1}{4}\)  với \(a= \frac{-4}{5}\);   \(B=\frac{3}{4}.b+\frac{4}{3}.b-\frac{1}{2}.b\)   với \(b=\frac{6}{19}\) ;   \(C=c.\frac{3}{4}+c.\frac{5}{6}-c.\frac{19}{12}\)  với \(c=\frac{2002}{2003}\) ;Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)Tính...
Đề bàiCăn cứ vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số.Ví dụ. Tính chất...
Đề bàiEm hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.T....
Đề bàiTính:a) \(5.{{ - 3} \over {10}}\)                                  b) \({2 \over 7} + {5 \over 7}.{{14} \over {25}}\)c) \({1 \over 3} - {5 \over 4}.{4...
Đề bàiTính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài \(\frac{1}{4}\) km và chiều rộng \(\frac{1}{8}\) kmPhương pháp giải - Xem chi tiếtDiện tích hình chữ nhật là chiều dài nhân chiều rộng.Chu vi...
Đề bàiToán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay đươc 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12 km. Hỏi con ong hay bạn Dũng...
Đề bàiLúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 km/h....