Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh th…


1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai-OasinhtơnChiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước...
2. Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sảnDo hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, một cao trào cách mạng đã...
3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nóTháng 10-1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản, chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của...
4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranhNgay từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản và các đảng cộng sản,phong trào đấu tranh...
Đề bàiDựa vào lược đồ trang 60, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 59, 60, suy luận...
Đề bàiNêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 60, 61 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiCuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã gây ra những hậu quả gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 61, 62 để trả lời.Lời giải chi tiếtHậu quả của cuộc khủng...
Đề bàiTại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 61, 62 để suy luận trả...
Đề bàiQua các nội dung hoạt động của Đại hội II và Đại hội VII, hãy nhận xét về vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa...
Đề bàiMặt trận Nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 62, 63 để trả lời.Lời giải chi tiết- Trước sự lớn mạnh của chủ...
Đề bàiTrình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để trả lời.Lời giải chi tiếtChủ...
Đề bàiNêu những hậu quả về chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đối với các nước tư bản.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 61, 62 để...
Đề bàiPhong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 62, 63 để trả lời.Lời giải chi tiết-...