Bài 11: Tình hình chung của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất gọi làA. Trật tự lanta.      ...
BÀI TẬP 2: Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.    Trật tự thế giới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí kết tại Véc-xai và Oa-sinh-tơn gọi là hệ...
BÀI TẬP 3: Dựa vào lược đổ dưới đây, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923 so với năm 1914. Trả lời:Với hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/2 dân...
BÀI TẬP 4: Trật tự thế giới mới ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?Trả lời: - Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình...
BÀI TẬP 5: Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).Trả lời:Cuộc khủng hoảng kinh tế 1923 – 1933:* Nguyên nhân- Trong những năm 1924- 1929 các nước tư bản ổn...
BÀI TẬP 6:  Các nước tư bản đã tìm lỗi thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bằng những con đường nào?Trả lời:Có 2 con đường khác nhau mà các nước tư bản đã lựa chọn để thoát...
BÀI TẬP 7: Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?Trả lời:      Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản....