Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm…


1.Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập. Đó là trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe tư...
Sự tan rã của trật tự thế giới hai cực Ianta (1991), lịch sử thế giới hiện đại đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, thường được gọi là giai đoạn sau Chiến tranh lạnh. Nhiều hiện tượng...
Đề bàiNêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 71-73 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Sự xác...
Đề bàiTrình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, nêu rõ thế nào là thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiLập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học và tóm lược những sự kiện chính nhất. Lời giải chi...