Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Tham dự hội nghị I-an-ta ( Liên Xô) tháng 2-1945 là nguyên thủ các cường quốcA. Anh, Pháp, MĩB. Liên Xô, Mĩ, AnhC. Anh, Pháp, Liên XôD....
Trong các nhân vật dưới đây, nhân vật nào đã tham dự hội nghị I-an-ta năm 1945? Điền dấu nhân vào ô [ ] trước ý đúng? [ ] Hít-le[ ] Giu-cốp[ ] Tru-man[ ] Xta-lin[ ] Ru-dơ-ven[ ] Đờ Gôn[...
Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp:A B1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai a, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á2. Tháng 2-1945 b, Chấm dứt “Chiến tranh lạnh”3....
Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây về xu hướng của thế giới sau “Chiến Tranh Lạnh”.Hướng dẫn làm bài:Ô số 1: Hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tếÔ số 2: tiến tới xác lập một trận...
Trình bày vai trò của Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến nay?Hướng dẫn làm bài: – Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. – Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở...
Vì sao Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt “ Chiến tranh lạnh”?Hướng dẫn làm bài:- Sở dĩ hai siêu cường Xô – Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vì:+ Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài...