Bài 11: Tự tin


a)   Bạn Hà học tiếng Anh trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào?Trả lời- Góc học tập của Hà chỉ là căn gác xép ở ban công, 1 giá sách rất khiêm tốn, 1 máy cát-sét đã cũ.-...
a)   Hãy tự nhận xét bản thân em đã có tính tự tin chưa. Khi gặp việc khó, bài khó em có nản lòng, có chùn bước không? Hãy kể một số việc em làm tốt nhờ có lòng tự...