Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp


Đề bàiHãy giải thích mối liên quan giữa hô hấp và nhiệt độ môi trường, giữa hô hấp và hàm lượng nước trong cây. Lời giải chi tiết*  Sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hô hấp của cây: Hô hấp...
Đề bàiSự thay đổi nồng độ O2 và CO2 trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến hô hấp như thế nào?Lời giải chi tiếtSự ảnh hưởng của nồng độ O2 và CO2 tới hô hấp của thực vật:*   Nồng độ O2 :...
Đề bàiTại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu?Lời giải chi tiếtTrong quá trình bảo quản nông sản, thực...
Đề bàiHãy nêu các biện pháp bảo quản đang được sử dụng mà em biết.Lời giải chi tiếtĐể giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu (không giảm đến 0 vì đối tượng bảo quản sẽ chết) người ta...
Đề bàiTại sao ta không để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh?Lời giải chi tiếtKhông để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh là vì: Trong rau quả đều chứa một hàm lượng nước (khá nhiều) nhất...