Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat


Viết công thức electron và công thức cấu tạo axit nitic và cho biết nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu.Giải \(HNO_3\) số oxi hóa của N là: +5
Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:a) \(Fe + HN{O_3}\) (đặc nóng) \( \to N{O_2} \uparrow  +...\)b) \(Fe + HN{O_3}\) (loãng)  \( \to NO \uparrow  +...\)c) \(Ag + HN{O_3}\) (đặc) \( \to N{O_2} \uparrow  +...\)d) \(Ag + HN{O_3}\) (đặc) \(...
Sơ đồ phản ứng sau cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và con người trong việc chuyển  nitơ từ khí quyển vào trong đất, cung cấp nguồn phân đạm cho cây cối:    Hãy viết phương trình hóa học của...
Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho \(HN{O_3}\) tác dụng với kim loại: A. \(NO\).                                 B. \(N{H_4}N{O_3}\)                          C. \(N{O_2}\)           ...
 Tại sao khi điều chế axit nitric bốc khói phải sử dụng \({H_2}S{O_4}\)đặc và \(NaN{O_3}\) ở dạng rắn?Giải Khi điều chế \(HN{O_3}\) bốc khói (\(HN{O_3}\) (tinh khiết) phải sử dụng \({H_2}S{O_4}\) đặc và \(NaN{O_3}\) ở dạng rắn vì: \(HN{O_3}\)tan nhiều trong nước và...
Phản ứng giữa \(HN{O_3}\)với \(FeO\) tạo ra khí \(NO\). Tổng các hệ số trong phương trình của phản ứng oxi hóa – khử này bằng:A. 22                                        B. 20                                        C. 16                                        D. 12 Giải\(3FeO + 10HN{O_3} \to 3Fe{(N{O_3})_3} + NO \uparrow ...
Cho 13,5g nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch \(HN{O_3}\) phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm \(NO\)  và \({N_2}O\). Tính nồng độ mol của dung dịch  \(HN{O_3}\). Biết rằng tỉ khối của...
Đốt cháy hoàn toàn 4,4g một sunfua kim loại có công thức MS (Kim loại M có các số oxi hóa +2 và +3 trong các hợp chất) trong lượng dư oxi. Chất rắn thu được sau phản ứng hòa...