Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren


I. CHUẨN BỊDụng cụ: thước eeke, compa, bút chì, tẩy,giấy a4,sách giáo khoa, vở bài tập, côn có ren II. NÔI DUNG III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNHGiống như bài 10 Làm trên giấy hoặc vở bài tập tại lớpIV. ĐÁNH GIÁ