Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều


A. Trọng tâm kiến thức:1. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ là hàm số sin (hay côsin) của thời gian:i = I0cos(ωt + φ)trong đó, i là giá trị tức thời của cường độ dòng điện...
Đề bàiNhắc lại định nghĩa dòng điện một chiều không đổi.Lời giải chi tiếtDòng điện một chiều không đổi là dòng điện chạy theo một chiều với cường độ không đổi.
Đề bàiXác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời (tính ra ampe) cho bởi:\(\eqalign{& a)\,\,i = 5\cos \left( {100\pi t +...
Đề bàiTrên hình 12.1 SGK, đồ thị hình sin của i cắt:1. trục hoành tại những điểm có tọa độ bằng bao nhiêu T?2. trục hoành tại điểm có tọa độ bằng bao nhiêu Io?Lời giải chi tiếta) Đồ thị...
Đề bàiTính điện năng tiêu thụ của dòng điện xoay chiều trên điện trở R trong 1h như thế nào?Lời giải chi tiếtCông suất trung bình kí hiệu là P, đơn vị là oát (W). Điện năng tiêu thụ trong...
Đề bàiMạch điện xoay chiều có ghi 220V. Tính giá trị cực đại của hiệu điện thế.Lời giải chi tiếtGiá trị cực đại của hiệu điện thế  \({U_0} = U\sqrt 2  = 220\sqrt 2 \)
Đề bàiPhát biểu định nghĩa:a) Giá trị tức thời;b) Giá trị cực đại;c) Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.Lời giải chi tiếta) Giá trị tức thời giá trị biến thiên...
Đề bàiTại sao phải quy định thống nhất tần số  của dòng điện xoay chiều tạo ra trong kỹ thuật?Lời giải chi tiếtCường độ dòng điện xoay chiều tạo ra trong kỹ thuật phải có cùng tần số thống nhất...
Đề bài Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:a) \(2\sin100πt\);                     b) \(2\cos100πt\);c) \(2\sin(100πt + \frac{\pi }{6})\);           d) \(4\sin^2 100πt\);e) \(3cos(100πt - \frac{\pi }{3})\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác...
Đề bàiTrên một bóng đèn có ghi 220V - 100W, nổi đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220V. Xác đinh:a) Điện trở của đèn;b) cường độ hiệu dụng qua đèn;c) Điện năng tiêu thụ của đèn...
Đề bàiMột mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi: 220V - 115W; 220V - 132W. Nối hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220V. Xác định:a) công...
Đề bàiTrên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V.Để đảm bảo đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiVới dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?A. I = \(\frac{I_{0}}{2}\);                             B. I...
Đề bàiĐiện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:U = 80cos100 πt (V)Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu?A. 100 π rad/s;                 B. 100 Hz;C. 50 Hz;                          D. 100 π...
Đề bàiĐiện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:U = 80cos100 πt (V)Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?A. 80 V;                             ...
Đề bàiMột đèn điện có ghi 110 V – 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có u = 220√2sin100 ωt (V). Để đèn sang bình thường, R phải có giá trị là...