Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun – len – xơ


Nêu nguyên tắc của thí nghiệm kiểm chứng định luật Jun Len-xơ.GiảiNguyên tắc của thí nghiệm kiểm chứng định luật Jun Len-xơ là dựa trên định luật bảo toàn năng lượng.BaitapSachgiaokhoa.com
Hãy kể tên một số thiết bị trên Hình 12.2 và cho biết chúng có tác dụng gì?GiảiCác thiết bị điện trên hình 12.2 là: (Từ trái sang phải) hàn điện, bàn ủi, máy sấy tóc có tác dụng tỏa...
Hãy tìm công thức giữa hiệu điện thế U đặt vào máy thu diện và suất phản điện \(\xi_p\) của máy. Từ dó tìm điều kiện về U để máy thu điện hoạt động bình thường.GiảiTheo định luật bảo toàn năng...
Hãy chứng minh công thức (12.15). GiảiTheo định nghĩa hiệu suất của máy thu điện \(H = {{{A_{\text{có ích}}}} \over {{A_\text{toàn phần}}}}\)Ta có:   \(H = {{UIt - {r_p}I^2 t} \over {UIt}} = 1 - {{{r_p}} \over U}I\)BaitapSachgiaokhoa.com
 Chọn phương án đúng.Theo định luật Jun Len-xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫnA. tỉ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn.B. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện.C. tỉ lệ nghịch với bình phương...
Tổ hợp các đơn vị do lường nào dưới dây không tương đương với đơn vị công suất trong hệ SI?       A. J/s                 B. A.V                     C. A2.Ω                D. Ω2/VGiảiChọn DTổ...
Hai bóng đèn có công suất định mức lần lượt là 25W và 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Hỏi:a) Cường độ dòng điện qua bóng đèn nào lớn hơn?b) Điện trở của bóng đèn nào...
Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1= 110V và U2 = 220V. Tìm tỉ số các điện trở của chúng nếu công suát định mức của hai bỏng đó bằng nhau.GiảiHai bóng đèn có các hiệu...
Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R. Tìm điện trở phụ đó.GiảiTa có mạch điện như...