Bài 12. Hình vuông


1. Định nghĩa:Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.Suy ra:- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.- Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.- Hình vuông...
Đề bàiĐường chéo của hình vuông có những tính chất gì?Lời giải chi tiếtHình vuông có tất cả các hình chữ nhật và hình thoi⇒ Hai đường chéo của hình vuông có tính chất:Hai đường chéo bằng nhauHai đường chéo...
Đề bàiTìm các hình vuông trên hình 105. Lời giải chi tiết- ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường ⇒ ABCD là hình bình hànhHình bình hành ABCD có hai đường chéo bằng nhau ⇒ ABCD...
Đề bàia) Một hình vuông có cạnh bằng \(3cm\). Đường chéo của hình vuông đó bằng \(6cm\),  \(\sqrt{18}cm\), \(5cm\) hay \(4cm\)?b) Đường chéo của một hình vuông bằng \(2dm\). Cạnh của hình vuông đó bằng: \(1dm, \frac{3}{2}dm\), \(\sqrt{2}dm\) hay \(\frac{4}{3}dm\)?Phương...
Đề bàiHãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa trục đối xứng và tâm đối xứng của một hình.Lời giải chi tiết- Hình...
Đề bài Cho hình 106. Tứ giác \(AEDF\) là hình gì? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng dấu hiệu nhận biết hình vuông: Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.Lời giải chi tiếtTứ giác \(AEDF\) có \(EA //...
Đề bàiCho hình 107, trong đó \(ABCD\) là hình vuông. Chứng minh rằng tứ giác \(EFGH\) là hình vuông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Dấu hiệu nhận biết hình thoi: Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là...
Đề bàiCác câu sau đúng hay sai?a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.c) Hình thoi...
Đề bài Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F.a) Tứ...
Đề bàiCho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 2AD\).  Gọi \(E, F\) theo thứ tự là trung điểm của \(AB, CD\). Gọi \(M\) là giao điểm của \(AF\) và \(DE\), \(N\) là giao điểm của \(BF\) và \(CE\).a) Tứ...
Đề bàiĐố. Lấy một tờ giấy gấp làm tư rồi cắt chéo theo nhát cắt AB (h.108). Sau khi mở tờ giấy ra, ta được một tứ giác. Tứ giác nhận được là hình gì? Vì sao? Nếu ta có...