Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit v…


Lý thuyết cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.Kiến thức trọng tâm..
Đề bàiDung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?A. C6H5NH2;B. H2N-CH2-COOH;C. CH3CH2CH2NH2;D. Lời giải chi tiếtĐáp án C
Đề bàiC2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?A. HCl;                                            B. H2SO4;C. NaOH;             ...
Đề bàiViết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau:a) HCl;b) Nước brom;c) NaOH;d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).Lời giải chi tiết
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.Lời giải chi tiết
Đề bàiCho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì tỷ...