Bài 12. Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ


Đề bàiPhát biểu nào sau đây về oxit là đúng?A. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.B. Oxit tác dụng với nước tạo thành axit hoặc bazơ tương ứng.C. Oxit bazơ tan được trong dung dịch axit...
Đề bàiTrường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?a) Cho bạc vào dung dịch axit sunfuric loãng.b) Cho một ít bột sắt vào dung dịch axit clohidric.c) Sục khí sunfurơ vào dung dịch axit clohidric.d) Cho đồng...
Đề bàiNhận biết các chất rắn sau:a) Sắt, đồng, natri, đồng oxit.b) Natri cacbonat, canxi cacbonat, canxi clorua, natri clorua.Lời giải chi tiếta)  Cho nước vào các chất rắn+ Chất rắn tan trong nước là Na\(2Na\,\, + \,\,2{H_2}O\,\, \to \,\,2NaOH\,\,...